Lolitopages

Wednesday, December 15, 2010

Οι αλλαγές που επιφέρει το Επικαιροποιημένο Μνημόνιο

Τις δημοσιονομικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του Προϋπολογισμού του 2011 περιγράφει τo επικαιροποιημένο μνημόνιο, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα. Παράλληλα, προβαίνει σε μια αποτίμηση της έως τώρα υλοποίησης των προγραμματισμένων αλλαγών και της προόδου που έχει σημειωθεί.

Σημειώθηκε πρόοδος, αλλά μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις

Για μεγάλη δημοσιονομική πρόοδο κάνει λόγο η νέα έκθεση, η οποία όμως επισημαίνει και καθυστερήσεις στην υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών στην ελληνική οικονομία και τονίζει την ανάγκη να προετοιμασθούν μέτρα που έχουν μείνει αδιευκρίνιστα από το μνημόνιο για την περίοδο μετά το 2012.

Τα αδύνατα σημεία της εφαρμογής του προγράμματος θα πρέπει να «βελτιωθούν με το β΄γύρο των αλλαγών» που αρχίζει τώρα, ενώ συστήνεται «μεγαλύτερη συναίνεση στην ελληνική κοινωνία» και «μεγαλύτερη αποφασιστικότητα» στην κυβέρνηση.

Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για την εντατικοποίηση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, κρίνουν μέλη της τρόικας, προβλέποντας παράλληλα επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών την επόμενη χρονιά, με την ύφεση να αγγίζει το 3% το 2011.

Το ίδιο διάστημα προβλέπεται διατήρηση του πληθωρισμού σε αρνητικό έδαφος και διαπιστώνονται προβλήματα «φορολογικής συμμόρφωσης» τα οποία απομακρύνουν τους στόχους σχετικά με το δημοσιονομικό έλλειμμα.


Υπενθυμίζεται η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για τη λήψη νέων μέτρων επιπλέον των ήδη συμφωνηθέντων προκειμένου να καλυφθεί το χαμένο έδαφος όπως η αναδιάρθρωση των δημοσίων επιχειρήσεων και οι παρεμβάσεις στον προσανατολισμό της κοινωνικής προστασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τρόικα, θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα για την εξοικονόμηση ποσού ίσου με το 5% του ΑΕΠ και με ορίζοντα το 2014.

Μεταρρυθμίσεις σε δαπάνες υγείας και δημόσιες επιχειρήσεις

Πρωταρχική έμφαση έχει δοθεί στην αντιμετώπιση δύο βασικών διαρθρωτικών προβλημάτων, στις δαπάνες υγείας και στις δημόσιες επιχειρήσεις. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις αναμένεται να αποφέρουν μεγάλα οφέλη τόσο μεσοπρόθεσμα, αλλά και να έχουν αποτελέσματα ήδη από το 2011.

Δαπάνες υγείας: προβλεπόμενη εξοικονόμηση ½% του ΑΕΠ το 2011

Οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες για το άμεσο μέλλον, που θα εφαρμοστούν σταδιακά το πρώτο μισό του 2011, ακολουθούν τρεις κατευθύνσεις:

(i) στο χώρο των δαπανών για φάρμακα, επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα κύρια ταμεία κοινωνικής ασφάλισης (μέχρι το Μάρτιο του 2011), και διεύρυνση της αρνητικής λίστας των χορηγούμενων φαρμάκων

(ii) διοικητικές μεταρρυθμίσεις, που περιλαμβάνουν την εισαγωγή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των ιατρικών παραπεμπτικών σε ιδιωτικά κέντρα (μέχρι το Μάρτιο του 2011), την ενοποίηση των πακέτων παροχών μεταξύ των διαφόρων ταμείων (Ιούνιο του 2011) και την κεντρικοποίηση των προμηθειών σε κάποια από τα μεγαλύτερα ταμεία,

(iii) μειώσεις στις καθαρές λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων, μέσω της πλήρους εφαρμογής και της αύξησης των συγχρηματοδοτήσεων, της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων και μέσω μειώσεων στα αναλώσιμα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Πρωταρχικός στόχος είναι να σταθεροποιηθούν οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία κάτω από το 6% του ΑΕΠ, ήτοι τα 13 δισ. ευρώ. Ειδικά στο σκέλος της φαρμακευτικής δαπάνης το 2011 η κυβέρνηση θα πρέπει να πετύχει εξοικονόμηση τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2010. Προς τον σκοπό αυτό το υπουργείο Οικονομικών θα αποκτήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική και λειτουργική εποπτεία στις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το κείμενο του Επικαιροποιημένου Μνημονίου ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων θα καταρτίσει την έκθεση για τη συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας μέχρι τον Μάιο 2011, ενώ θα πρέπει να έχει έτοιμο προσχέδιο (ενδιάμεση έκθεση) στα μέσα Μαρτίου 2011.

Δημόσιες επιχειρήσεις: προβλεπόμενη εξοικονόμηση ⅓% του ΑΕΠ το 2011

Σημειώνεται ότι έχει ήδη σημειωθεί πρόοδος ως προς τη βελτίωση των ισολογισμών των δημόσιων επιχειρήσεων το 2010, κυρίως μέσω μετατάξεων για τη μείωση της πλεονάζουσας απασχόλησης και μέσω μειώσεων στους μισθούς.

-Το 2011 θα συνεχιστεί η μείωση των υπερβολικών μισθών και η ανάκτηση του κόστους.

-Με νομοθεσία που θα τεθεί σε ισχύ το τέλος Φεβρουαρίου 2011 θα μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 10% ο βασικός μισθός και θα περιοριστούν τα επιδόματα στο 10% του βασικού μισθού κατά μέσο όρο.

-Τα εισιτήρια θα αυξηθούν στα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τουλάχιστον 30% ώστε να βελτιωθεί η ανάκτηση κόστους.

-Θα οριστικοποιηθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ζημιογόνων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων με στόχο την επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών το 2011.

Άλλες αλλαγές αφορούν σε

- Κατάργηση των μη παραγωγικών και μη στοχευμένων δαπανών, με μείωση δαπανών των υπουργείων, των συμβάσεων και χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων «στοχευμένα σε όσους τα έχουν πραγματικά ανάγκη.»

- Καλύτερη διαχείριση και χρήση της δημόσιας περιουσίας, ειδικότερα αναφορικά με τη συλλογή φορολογικών απαιτήσεων και ανανέωση τηλεπικοινωνιακών αδειών και μέσω της εκχώρησης δικαιωμάτων για τα αεροδρόμια.

- μέχρι το τέλος του έτους θα καταθέσουμε νομοσχέδιο για τη αλλαγή του ΦΠΑ

- Σχέδια αναδιάρθρωσης για τις μεγάλες ή / και ζημιογόνες κρατικές επιχειρήσεις. Ο σχεδιασμός είναι να αρχίσει η εφαρμογή αυτών των σχεδίων στο δεύτερο τρίμηνο του 2011.

- Το κλείσιμο των μη αναγκαίων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως για παράδειγμα, λογαριασμών εκτός προϋπολογισμού που έχουν ξεπεράσει τον αρχικό τους σκοπό. Η εφαρμογή του σχεδίου θα αρχίσει το δεύτερο τρίμηνο του 2011.

- Τη φορολογική μεταρρύθμιση για την απλούστευση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της φορολογικής διοίκησης. Η σχετική νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2011.

- Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση. Η λειτουργική αξιολόγηση η οποία θα αποτελέσει πηγή πληροφόρησης για αυτή την πτυχή του σχεδίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι μεταρρυθμίσεις θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2012.

- Το μισθολόγιο του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων διορθωτικών ενεργειών για το μέγεθος της απασχόλησης μέσω οικονομικά αποδοτικού τρόπου και της απλούστευσης του συστήματος αμοιβών του δημοσίου. Η εφαρμογή του σχεδίου θα αρχίσει από τα μέσα του 2011.

- Μείωση των στρατιωτικών δαπανών, ιδίως μέσω της συγκράτησης των δαπανών για προμήθειες. Η εφαρμογή του σχεδίου θα αρχίσει με τον προϋπολογισμό του 2012, χωρίς να θίγεται το αξιόμαχο της εθνικής άμυνας.

«Εάν η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων είναι ανεπαρκής για την επίτευξη των επιδιωκόμενων εξοικονομήσεων , τόσο μέσα στο 2011 όσο και σε μεσοπρόθεσμη βάση, η Κυβέρνηση θα εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα, μετά από συζητήσεις με τη Ευρωπαϊκής Επιτροπή, την ΕΚΤ και το προσωπικό του ΔΝΤ. Η αξιολόγηση του αντίκτυπου των μέτρων θα γίνει στο πλαίσιο αξιολόγησης του προγράμματος», τονίζεται στο Επικαιροποιημένο Μνημόνιο.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο

Mou Greek Translation